سیم کشی

سیم کشی ماشین

 

یکی از مهمترین و البته پیچیده ترین بخش های هر خودرو، سیستم برقی آن است. حتی می توان گفت که یکی از دغدغه های رانندگان مکانیزم برقی ماشین است. این سیستم پیچیده و حیاتی دائما در حال پیشرفت است و جز اجزایی است که در ماشین های مختلف و حتی مدل های مختلف، نقشه های متفاوتی دارد. کمتر کسی برای تعمیر سیستم برقی ماشین خودش دست به آچار می شود چرا که هم سخت و هم خطرناک است. با وجود متفاوت بودن سیستم برقی ماشین های مختلف، 5 بخش کلی در کل تاریخچه سیم کشی برق ماشین ها ثابت بوده است:

  1. تولید کننده برق
  2. ذخیره کننده برق
  3. توزیع کننده برق
  4. کنترل کننده برق
  5. مصرف کننده برق

مکانیزم کلی سیستم برقی ماشین به این صورت است که تولیدکننده برق نیروی مکانیکی را به وسیله تسمه تایم از موتور خودرو گرفته و برق تولید می کند بعد از این مرحله برق تولید شده را به باتری منتقل میکند. در واقع زمانی که ماشین روشن است، باتری توسط تولید کننده برق شارژ می شود. جالب است بدانید تولید کننده برق که در خودرو های قدیمی با نام دینام شناخته می شود در خودرو های جدید جای خود را به آلترناتور داده است. وظیفه ذخیره سازی برق هم همانطور که از اسم آن بر می آید بر عهده باتری است تامین انرژی استارتا ماشین و همچنین تامین برق در زمان خاموش بودن خودرو بر عهده باتری است. باتری ماشین هم مانند تمام باتری های معمول دارای دو قطب مثبت و منفی است که قطب منفی، دارای پتانسیل منفی و قطب مثبت هم دارای پتانسیل مثبت است. طبیعتا مرحله بعد از تولید و ذخیره باتری، توزع آن است در کلیه سیستم های برقی این وظیفه بر عهده سیم هاست. اینجاست که مفهوم سیم کشی ماشین و تعمیر سیم کشی خودرو مطرح می شود. چرا که گاهی اختلالات متوجه سیم کشی ها هستند نه قطعات مصرف کننده برق ماشین.

رنگ سیم ها در سیم کشی خودرو

سیم های زیاد در خودرو باعث می شوند از ک از ترفند دسته بندی سیم های هم مسیر استفاده شود، به این شکل که سیم هایی که مسیر مشابهی دارند داخل یک کلاف قرار می گیرند و با چسب برق به هم متصل می شوند. رنگ بندی سیم ها نیز در تعمیر آن نقش موثری دارند.

تا به اینجا مسیر تولید، ذخیره و توزیه برق در اتومبیل بررسی شد. مصرف برق در خودرو نیز یکی دیگر از مواردی است که باید به آن دقت شود. بعضی از قسمت های ماشین در هنگام خاموش بودن موتو، باید از دسترسی خارج شوند. در بعضی از بخش های دیگر باید میزان مصرف برق کنترل شود. به عنوان مثال بخاری ماشین، نیازی نیست در کل بازه استفاده از تمام ظرفیت خود استفاده کند. این وظیفه و موارد مانند آن از طریق کلیدهای کنترل کننده برق مدیریت می شود. فعال یا غیرفعال بودن، سرعت و شدت مصرف برق از طریق این کلید ها کنترل می شود که می تواند در مصرف بهینه برق ماشین تاثیر گذار باشد. درنهایت وسایل مصرف کننده برق هستند که در سیستم برقی ماشین لحاظ می شوند. کلیه چراغ ها، چراغ راهنما، استارت، فن بخاری، کولر و … همگی وسایلی هستند که از طریق سیم کشی ماشین به سیستم تولید کننده برق و توزیع کننده برق ماشین متصل می شوند.